Werkwijze en behandelingen

Aanmelden
U kunt zich op deze site of telefonisch aanmelden. Na de aanmelding volgt zo spoedig mogelijk een intakegesprek. U heeft daarvoor nodig:

Een verwijsbrief van uw huisarts
Uw polispas
Een geldige legitimatie

(Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).)

Intake
Het intakegesprek is bedoeld om met elkaar kennis te maken, te kijken of het klikt en in te schatten of ik kan bieden wat u vraagt. Het gesprek zal drie kwartier in beslag nemen. Er zal vooral informatie worden ingewonnen over uw klachten, actuele leefsituatie, hulpvraag en indien relevant, gegevens uit uw achtergrondgeschiedenis. Soms is hiervoor nog een tweede gesprek nodig. Ook kan het zijn dat er vragenlijsten worden gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek. Na de intake volgt een voorstel voor behandeling of een advies om elders hulp te zoeken. Voel u te allen tijde vrij de vragen te stellen die u heeft: daar ben ik voor!

Behandelplan
Als alle informatie is verzameld wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld waarin doelen en werkwijze zijn vastgelegd. Tijdens de behandeling zal van tijd tot tijd het verloop geëvalueerd worden zodat het behandelplan zonodig bijgesteld kan worden. Een behandeling bestaat uit gemiddeld 8 tot 10 gesprekken. Binnen de behandeling maak ik afhankelijk van de klachten, hulpvraag en doelen gebruik van diverse behandelmethoden (zie onder).

Einde behandeling
Nadat de behandeldoelen in voldoende mate zijn bereikt zal de behandeling worden afgerond. Bij voorkeur wordt een follow-up afspraak gemaakt om de behandelresultaten na langere tijd te kunnen evalueren. U ontvangt na definitieve afronding per mail een evaluatieformulier.

Gebruikte behandelmethoden (klik voor meer informatie):

Overige
Tot slot wordt sinds enige tijd ook hulp bij seksuele problemen geboden binnen de praktijk door Mw. Aukje Schade. U kunt zich aanmelden via haar website: http://www.seksuoloogpsycholoog.nl.