Psycholoog

Na het afronden van mijn studie Klinische Psychologie (1997) aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een aantal jaren gewerkt in het forensische-psychologische veld met zowel jeugdigen als volwassen. Daarnaast volgde ik de postdoctorale RINO opleiding tot Gezondheidspsycholoog. In 2003 ben ik me gaan toeleggen op de eerstelijns-psychologische hulpverlening. Ik heb gewerkt in groepspraktijken in Purmerend en Huizen en in 2011 ben ik begonnen met mijn solopraktijk in Almere Poort. Naast de praktische werkzaamheden houd ik me continue bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van mijn werk door deelname aan intervisie*, na- en bijscholing* en lidmaatschap van de beroepsverenigingen*.

In de behandeling is het vooral belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en met mij een nauwe en open samenwerking durft aan te gaan om uw problemen en/of klachten te bespreken en aan te pakken. Uw hulpvraag staat centraal. Aan de hand van uw hulpvraag en de aard van de klachten zullen we een passende behandeling starten. In de behandeling, die in principe kortdurend is (1 tot maximaal 11 gesprekken), zal ik als behandelaar naast u staan in het proces om uw eigen mogelijkheden en antwoorden te vinden t.a.v. de geformuleerde behandeldoelen en hiervoor nuttig gereedschap aanreiken. Soms is de behandeling overwegend praktisch, oplossingsgericht of educatief, een andere keer is het vooral van belang dat u uw verhaal kwijt kunt en zich begrepen en erkent voelt. In mijn behandelvisie vormen lichaam en geest een ondeelbaar geheel zodat ook lichaamsgerichte interventies deel uit kunnen maken van de behandeling (zie werkwijze en behandelingen)*.

Tenslotte zal ik u adviseren en/of begeleiden wanneer meer intensieve hulp- of een andere vorm van hulpverlening nodig is.
Misschien tot ziens!

Elsbeth Kuipers

* klik voor meer informatie